Ordinær generalforsamling 2019

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 17.30

i Hørve Medborgerhus, Nørregade 14, Hørve.

 

Deltagere: 21 fremmødte

 

Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder

Karen Olsen valgt

  1. Beretning ved formanden

Beretningen vedlagt som bilag.

  1. Regnskab ved kassereren

Jens Westphael fremlagde regnskabet, som viser et overskud på 4427,79 kr. Foreningens egenkapital er 33503,65 kr. ved årets udgang.

  1. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Forslag skal indsendes skriftlig til styrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag til behandling.

  1. Valg af bestyrelse

                                   Jørgen Andresen – valgt i 2018 – ikke på valg

                                   Lene Vejlø – valgt i 2018 – ikke på valg

                                  Jens Westphael – på valg – ønsker ikke genvalg 

                                  – Hans Erik Andersen valgt

                                  Jens Kronborg, – på valg – ønsker ikke genvalg

                                  – Mogens Olsen valgt

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

                   Benny Henning Eilstrup – på valg – vælges for 1 år – Genvalgt

– Jens Westphael valgt – Jens har et meget stort netværk i Odsherred, som bestyrelsen har brug for i perioden frem til venskabstræffet.

Lene Koblauch – på valg – vælges for 1 år. Der forelå ingen accept fra Lene, så Lene kunne ikke genvælges.

  1. Valg af revisor

                                  På valg er:

Mogens Olsen – på valg – vælges for 1 år – valgt til bestyrelsen og kan derfor ikke være revisor.

–   Jens Westphael Valgt,

                                  Jens Rubæk – på valg – vælges for 1 år – Genvalgt

  1. Valg af revisorsuppleant

                                  På valg er: Ingen valgt

                        Der kan ikke foretages vedtagelser på dette punkt        

Formanden takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for arbejdet i bestyrelsen.

 

Referent

Jens Kronborg

 

 

 

Bilag.

Beretning for sæson 2018-2019

Den forgangne sæson

Den sæson vi afslutter i aften har været en rigtig travl sæson for bestyrelsen.

Ud over afvikling af 4 nordiske torsdage sammen med FOF og vores egne 4 arrangementer, har vi haft travlt med at arrangere det kommende venskabstræf og snakke om arrangementer i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum.

Efter spisningen vil jeg vende tilbage og orientere om både venskabstræffet og jubilæumsåret og arrangementerne

Sæsonens arrangementer

Samarbejde med FOF

Beretningen om samarbejdet med FOF er en gentagelse fra sidste år.

Vi har haft et godt samarbejde med FOF og har fået annonceret vores foredrag i det fælles program for Odsherreds aftenskoler.

Vi har set flere nye gæster til vore aftner, som formentlig er en konsekvens af den mere omfattende annoncering.

Vi har da også på den baggrund fået flere nye medlemmer. Nye medlemmer vil jeg også vende tilbage til efter spisningen i forbindelse med min orientering om jubilæet.

Vi har også hængt plakater op på bibliotekerne og enkelte andre steder.

Der er for hvert arrangement blevet sendt pressemeddelelse til dagblad og ugeaviser, men desværre har vi ingen indflydelse på om de tager den eller ikke.

Vi har tidligere vurderet at det er for dyrt –

Foreningen NORDEN Odsherred / Holbæk

5-600 kr. pr. gang, hvis vi skal sætte annonce i ugeavisen. Og selvom vi sætter annonce i er det ingen garanti for at pressemeddelelsen også kommer i avisen.

Så derfor ser I ingen annoncer fra foreningen.

Det er dog ikke ensbetydende med at vi aldrig vil annoncere. Tidspunktet skal bare vælges med omhu. Hvornår tidspunktet er det rigtige må den nye bestyrelse afgøre.

Efterårets arrangementer

Vi havde igen 4 foredrag i efteråret sammen med FOF under overskriften

Nordiske torsdage

Den 27. september lagde vi ud med en sprudlende foredragsholder, forfatteren Susanne Clod Pedersen, som fortalte om sin interesse for vikinger og hendes bogserie om Arnulf sagaen.

Den 11. oktober fortalte Uwe Lindholdt om Grønland fra kolonitid til selvstyre.

Om hvorledes det eskimoiske samfund i Grønland er blevet ændret ved mødet med europæerne. Og om hvorfor det har været så svært at gøre Grønland til en ligestillet del af det danske rige?

Den 1. november hørte vi om Sprogene i Norden. Et foredrag af Henrik Hagemann, som har været generalsekretær i Nordisk Råd i 25 år

Et foredrag om hvad vore siger ord om kulturstrømninger og om påvirkningerne gennem tiden?

Foreningen NORDEN Odsherred / Holbæk

Emnet kunne virke tørt, men da først han havde overstået de indledende forklaringer, var det et interessant foredrag.

Efterfølgende har der været flere positive tilkendegivelser på foredraget.

Torsdag 29. november var vikingerne på spil igen. Vi havde en litterær aften, som også biblioteket var involveret i.

En litterær aften om Drabelige vikinger og lumske nordiske guder.

En aften om vikinger og nordisk mytologi i litteraturen med forfatterne Anne-Marie Vedsø Olesen, der bl. a. har skrevet romanen ”Lucie”, en nutidsroman som trækker spor tilbage til år 1000 og med Lasse Holm, der skriver om Lodbrogsønnerne.

Var vores forfædre virkelig så slemme, som de har fået ry for, og hvad betød deres religion og dens lunefulde guder for deres livsopfattelse?

Det fik vi måske lidt af svaret på den aften.

Foreningen NORDENs egne arrangementer

Den 2. mandag i november havde vi traditionen tro ”Skumringstime”.

Endnu en gang havde vi fået en rigtig god oplæser, nemlig Lene Vejlø.

Året tema var ”Helte i Norden”

Lene læste op af ”Islandske Konger” af den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson. Islandske konger er en samling fortællinger om en fiktive Knudsen-slægt, som bor i det lille fiskesamfund.

Titlen på romanen kunne synes paradoksal, da Island ikke har nogen konge. I bogen er det nemlig de mange småkonger, de Islandske

Foreningen NORDEN Odsherred / Holbæk

konger er det netop tåberne, der er sat i helterollen og selv om man ikke har blåt blod i årene, mener islændingene, at man alligevel godt kan te sig som en konge.

I 2019 havde vi det første foredrag

torsdag den 31. januar.

Nordlyset i videnskab, kunst og historie Peter Stauning vil fortælle om hvad nordlys egentlig er, hvornår det kan ses på himlen over Danmark, årsagen til nordlys og give et indblik i malerkunstens gengivelser af nordlysets skønne farver.

Peter Stauning er emeritusforsker ved Danmarks Meteorologiske Institut. Han har i en årrække forsket i sammenhængen mellem Solens aktivitet, Jordens magnetfelt og nordlyset

Det var et foredrag som var videnskabeligt, men fortalt på en meget pædagogisk måde, så det var forståeligt.

Også den aften har givet flere positive reaktioner

På sæsonens sidste foredrag den 28. februar

hørte vi om Hurtigruten i Norge fra Jørn Nielsen.

Hurtigruten som gennem mere end 100 år har forbundet de mange byer og bygder i Norge fra Bergen til Kirkenæs godt 2000 km på hav og i fjord hver vej.