Foreningen Norden, Odsherred / Holbæk

Referat fra Generalforsamling 2016

Torsdag den 25. februar 2016, kl. 19.00. i Biblioteket AKSEN,

Centervejen 92, i Asnæs.

Fremmødte i alt 17 her 2 repræsentanter fra FOF

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder

Som mødeleder valgtes Jens Peter Lykke Olsen

Mødelederen konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 1. Beretning ved formanden

Se bilag.

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab ved kassereren

Se bilag

Regnskabet blev godkendt.

 1. 4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Forslag skal indsendes skriftlig til styrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen

Ingen forslag indkommet.

 1. Valg af bestyrelse   Jørgen Andresen – formand, modtager genvalg   Annie Westphael – bestyrelsesmedlem, modtager genvalg

Jørgen Andresen og Annie Westphael blev genvalgt.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen   Valg af suppleant – vælges for 1 år

Ingen ønskede at opstille, dirigenten opfordre bestyrelsen til at finde en suppleant.

 1. Valg af revisor   På valg er:    Jens Rubæk – modtager genvalg

Revisor Jens Rubæk genvalgt.

 1. Valg af revisorsuppleant   På valg er:

Der er pt. Ingen suppleant og ingen ønsker at opstille.

 1. 9. Eventuelt. Bl.a. vil bestyrelsen fremlægge skitse til næste års program

2016

 1. maj – kredstur til Røsnæs
 2. juni – sommerrundvisning på Anneberg museums lokaliteter

September – oktober: 4 aftner med tema om Island evt. emner: Islands geologi, historie og nutid, litteratur o.l.

2017

Januar – februar 3 søndage evt. med film

 1. februar – generalforsamling
 2. marts – Nordens dag – spiseaften

Juni/juli – venskabsbybesøg i Island   

  Bilag 1.

Beretning for sæson 2015-2016

 

Lige som i beretningen sidste år, vil jeg gå tilbage i den forrige sæson og starte med sæson 14/15s sidste arrangement.

Vi var for første gang flyttet til Hørve medborgerhus, hvor vi på Nordens dags aften smagte på nordiske kulinariske retter, som var blevet frembragt af Annie Westphael, Lene Vejlø og hendes mand.

Tak for dejlig mad.

Vi havde fået Lars Aabo til at spille til nordiske sang og Lene Vejlø læste op.

En vellykket aften med fuldt medborgerhus – 40 personer.

Foreningens sæson 2015-2016 startede udendørs i Museumshaven ved Odsherred museum ved Anneberg.

Lugekonerne viste frem og fortalte og foreningen sørgede for kaffen.

En interessant dag som desværre ikke havde så mange deltagere.

Færøerne

2015 var året som var året for et venskabsforeningsbesøg på Færøerne. Det hører vi mere om efter kaffepausen, når vi viser nogle billeder fra besøget.

Samarbejde med FOF

I bestyrelsen kunne vi godt tænke os at komme ud med vores program til en bredere kreds af mennesker end kun foreningens medlemmer. Vi indledte et samarbejde med FOF efter samme princip som FOFs med et antal arrangementer hver uge i 5-6 uger.

Vi lavede 4 arrangementer men vi valgte dog hver anden uge med en enkelt undtagelse hvor der gik 3 uger.

Umiddelbart var det ikke helt den succes som vi havde håbet – og alligevel.

Der kom godt nok ikke så mange mennesker som vi havde håbet på. Til gengæld kom der nogen vi aldrig havde set før – som vi forhåbentlig ser ved et kommende arrangement.

Men da det er første sæson vi har haft samarbejdet med FOF og vi ikke mener at vi kan drage en endelig konklusion af samarbejdet

Vi har derfor beslutte at samarbejde endnu en sæson og håbe på at flere kommer til at kende foreningen NORDEN

Efterårets tema

Emnerne for de 4 arrangementer var:

 • Naturens indflydelse på nordisk litteratur – som Lene Vejlø fortalte om
 • Bronzealderens Billedkunst – hvor Annie Westphael fortalte om sin fascination af helleristninger og viste sin store aftryk af nogle store helleristninger
 • Rundvisning på Odsherred Kunstmuseet – hvor Museumsinspektør Jesper Seidner Knudsen guidede en tur rundt til et udvalg af museets malerier, hvor malerne har haft en tilknytning til det
 • Påvirkning fra nordisk arkitektur – Arkitekt Stig Løcke fortalte med udgangspunkt i kredsen omkring Vallekilde Højskole om en periode i dansk arkitektur og kultur fra 1864 til starten af det tyvende århundrede. Om Arkitekten Martin Nyrop, og Andreas Bentsen som blev påvirket af den nordiske arkitektur og udviklede en lokal byggestil, som senere af nogle betegnedes Vallekildestilen.

Kulturnat

Endnu engang var vi med i noget nyt.

For første gang var vi med i Kulturnatten i Asnæs. På vores stand her i Aksen viste vi billeder fra vores tur til Færøerne hvilket fik flere til at mindes deres egne ture derop. Og Annie og Jens Westphael havde fra deres private samlinger taget genstande med, som man kunne gætte på hvilket nordisk land de kom fra.

Der var en bogpræmie til dem under 18 og

et medlemskab til dem over 18 år.

Præmierne blev uddelt på Skumringsaftenen som var det sidste arrangement i 2015.

Traditionen tro blev Skumringstime holdt på Asnæs bibliotek.

Og traditionen tro var det Lene Vejlø som læste op af brudstykker fra de Islandske Sagaer og med sin store viden fortalte om Sagaerne

Her i 2016 har vi også forsøgt noget nyt:

– nemlig at vise 3 nordiske film.

Vi havde dog, som dem har set filmene ved, fået Vig biograf til at vise dem.

Der kom rigtig mange også til kaffen bag efter som foreningen stod for.

Igen i år mangler vi kun Nordens dag.

Den falder igen i år på den 23 marts, men da den dag ligge lige før Skærtorsdag, har vi flyttet den til mandag den 14. marts, hvor Annie Westphael og Lene Vejlø igen vil sørge for nordiske retter – fra Sønderjylland. Historierne, musikken og kagerne er også Sønderjyske.

Husk: Der er tilmelding til Annie Westphael.

Og det var så den sæson – eller næsten.

Under punktet eventuelt vil vi præsentere et udkast til sæson 2016-2017, hvor vi gerne vil høre jeres mening.

Til sidst

Stor tak til Annie, to gange Jens og Vagn.

Jeg synes virkelig I burde være forbilleder for mange bestyrelser.

I er engagerede og nærværende bestyrelsesmedlemmer.

Jeg vil derfor udtrykke min store tak til jer for det arbejde I gør i foreningen.

Tusind tak for jeres engagement

Der skal også lyde en stor tak til Karen for alle de kager du bager.

De er gode.

Nu har du godt nok meddelt at du ikke vil fortsætte som foreningskagebager.

Det er vi selvfølgelig kede af, for det er gode kager du bager.

Så må vi jo finde andre løsninger.

Man kunne jo selvfølgelig også håbe at der var en eller anden som havde lyst til at fortsætte som leverandør af kager til foreningens arrangementer.

Jeg vil også rette en tak til Lene og John Vejlø for deres kokkeri til Nordens dag sammen med Annie. Og tak for at I vil stille op igen i år den 14. marts.

Og tak til dem som hjælper med til at rydde op til sidst, så lokalet ser ud som da vi kom.

Bilag 2.

norden regnskab