Til medlemmerne
Vi har hermed fornøjelsen af at udsende program, for perioden maj til november 2016. Vi håber at indholdet vil interessere og at I møder talstærkt op til arrangementerne.
Igen i år har foreningen indgået et samarbejde med FOF Odsherred om at annoncere vores arrangementer i det program som FOF udsender og på FOFs hjemmeside.
Efterårets foredragsrække er forankret i Island, som optakt til besøg i foreningens venskabsby Borganes i juli 2017.
Fortæl til venner og bekendte om arrangementerne, og opfordre dem til at deltage – og måske senere melde sig ind i foreningen NORDEN.
Tilmelding til arrangementerne
Oplysninger om priser, tilmelding, tid og sted fremgår af programmet.
Hjælp foreningen med at spare penge til porto. Hvis I har en mail adresse vil vi meget gerne kende den så vores udsendelser kan sendes til dig.
Giv venligst oplysningerne til foreningens sekretær.
På bestyrelsens vegne
Venlig hilsen
Jørgen Andresen
Formand
ARRANGEMENTER I 2016 OG 2017
Korsør afdeling inviterer til Kør-selv familieudflugt til Røsnæs Naturskole, Søndag den 29.maj mødes vi på Røsnæs Naturskole, Røsnæsvej nr.458, 4400 Kalundborg kl. 10,00
Naturvejlederen fortæller om stedet samt det omkringliggende naturreservat og guider rundt i det særprægede landskab. Fællesspisning af de medbragte madkurve. Måske bliver der også tid til et besøg ved det ny renoverede Røsnæs fyr, som har haft en stor stratetisk betydning i forbindelse forskellige krige
Pris for kaffe, samt guidning 30,00 kr. for voksne
Tilmelding inden 15. maj til Benny Estrin 5835 0437 / 2984 0437 eller Jacob Egeriis 4025 2314

Onsdag den 29. juni 2016, kl. 10
Tag en onsdagstur til Odsherreds Museum på Anneberg
Museets venner vil vise rundt på museets område fog fortæller om hvad man kan se.
Rundvisningen er gratis
Udstillingerne kan efterfølgende ses mod betaling af entre
Medbragt mad og kaffe indtages i haven, hvis vejret tillader det, ellers rykker vi indenfor
4 NORDISKE torsdage – foredragsaftner Aksen, Asnæs
Tema: Island
Dato: se det enkelte arrangement
Sted: Aksen, Asnæs Bibliotek,
Centervejen 91, Asnæs
Tid: kl. 19.00
Entreen er inkl. kaffe og kage
Torsdag den 15. september 2016
Island – et geologisk hotspot
Jakob Walløe Hansen, geolog
Island ligger på en del af den Midtatlantiske ryg. I dette område har den vulkanske aktivitet været særlig kraftig lige siden de amerikanske og europæiske lithosfæreplader begyndte at splitte op. Øen domineres og deles på den måde af en aktiv spredningszone, som udvides med op til 2 cm om året. En vulkan som fx Hekla er et direkte resultat af denne spredning.
Foredraget vil introducere til den spændende geologi, som har haft en særlig betydning for øens beboere gennem århundreder og dermed været afgørende for Islands kulturhistoriske udvikling, men som også i moderne tid har haft stor indflydelse på menneskets færden.

Torsdag den 29. september 2016
En introduktion til nutidens Island
Ásta Stefánsdóttir, projektleder på Nordatlantens Brygge: Vi får en introduktion til hvad Island er for en størrelse – lidt generel fakta, samt et indblik i den islandske folkesjæl overordnet. Vi får viden om den udvikling, der har fundet sted på Island i de sidste år – forløbet op til kollapset i 2008 og den efterfølgende genopbygning og et blik på Islands politiske scene for tiden. Vi får også noget at vide om udviklingen i turisme og hvilke glæder – samt farer – der er ved den store vækst, man oplever på den front i disse år. Islands meget aktive kulturscene fortjener også en gennemgang, især hvad angår musik, litteratur, samt det hav af festivaler, man afholder i Island hele året rundt. Vi slutter med en lille diskussion om islændinges syn på Danmark i anno 2016 – et emne, der altid lader til at interessere danskere
Torsdag den 13. oktober 2016
Det Island vi forlod
Hafrun Backmann, Salka Valka, Nyk. Sj
Erla Einarsdóttir, bibliotikar
To af Odsherreds kendte ansigter fortæller om deres tid i Island—og om at komme til Danmark.
Hafrun Backmann kommer fra landet og Erla Einarsdóttir kommer fra byen.
Deres historier vil give et indtryk af forskellighederne ved som barn og ung at bo i byen og på landet i Island—og hvordan det var at komme til Danmark.
Det kan ikke undgå at blive en spændende aften. Personlige mundtlige beretninger er altid dybere, morsommere og mere interessante end at læse dem.
Der vil også blive mulighed for et par spørgsmål.
Nordisk torsdag
Torsdag den 27. oktober 2016
Lene Vejlø
Aftenen byder på tematiske punktnedslag i den islandske litteratur fra sagaerne til det 20. og 21. århundrerders ro-maner med særlig vægt på de senere års oversatte værker af
Einar Kárason: “Nordlys”, Einar Már Gudmundsson: “Universets engle”, Jón Kalman Stefánsson: ”Himmerige og hel-vede”, Kristín Marja Baldursdóttir: ”Karitas uden titel”, Arnaldur Indridason:”Tavs som graven”, Hallgrímur Helgason: ”Kvinden ved 1000 grader” og Sjón: ”Skygge-Baldur”.
Pris: Pris for 4 foredrag, kr. 295,00.
Et enkelt arrangement kr. 80,00 .
Billetter til 4 foredrag kan købes på forhånd hos For-eningen NORDEN,s kasserer
Jens Westphael, tel. 59 65 06 32
eller købes på ved første arrangement
Billetter til et enkelt arrangement kan købes ved døren
Entreen er inkl. kaffe og kage
Program for januar til marts 2017 udsendes i december 2016
Kulturnat i Asnæs
Fredag den 28. oktober
Foreningen er igen i år med i Aksen i Asnæs hvor vi fortæller om foreningen NORDEN
og det arbejde foreningen udfører/påvirker
Vi har en stand i Aksen.
Kom gerne og Ta’ familie og venner med.
Alle er velkommen
Der er mulighed for at teste jeres viden om Norden
Skumringstime
Mandag den 14. november 2016
– den store højtlæsningsdag i
Nordisk biblioteksuge 2016
I samarbejde med biblioteket i Asnæs bliver der arrangeret oplæsning af et kapitel af
Vandets vogter af Emmi Itäranta Vandets vogter foregår i en skræmmende fremtidsverden: Alle ressourcer er meget knappe, og stort set al den tekniske viden, vi har nu, er gået tabt
Oplæser: Lene Vejlø
Tid: kl. 19.00
Sted:Aksen, Asnæs Bibliotek, Centervejen 91,
Asnæs
Pris: fri entre. inkl. kaffe og kage
Arrangementer i foråret 2017
Reserver følgende dage:
Søndag den 15. januar,
tid og sted meddeles senere
Søndag den 5. februar,
tid og sted meddeles senere
Søndag den 26. februar,
tid og sted meddeles senere
Program for januar til marts 2017 udsendes i december 2016
NORDENS DAG
Torsdag den 23. marts 2017, kl. 17.00
i Hørve medborgerhus
GENERALFORSAMLING — DEREFTER NORDISK GÆSTEBUD
Besøg i vores venskabsforening i Borganes på Island
Rejsedage fredag den 30. juni
til og med mandag den 3. juli
Giv gerne en forhåndstilmelding om du er interesseret. Det er ikke bindende endnu.
Der vil komme mere ud om turen
i løbet af efteråret 2016