4 NORDISKE torsdage – foredragsaftner i Aksen/biblioteket Asnæs, i samarbejde med FOF Odsherred

Tema: Rundt i Norden

Dato: se det enkelte arrangement

Sted: Aksen, Asnæs Bibliotek, Centervejen 91, Asnæs

Tid: kl. 19.00

Pris: Pris for 4 foredrag, kr. 295,00.

Et enkelt arrangement kr. 80,00 .

Billetter til alle 4 foredrag kan købes på forhånd hos Foreningen NORDENs kasserer Jens Westphael,

telefon 59 65 06 32 eller købes på/ved første arrangement.

Billetter til et enkelt arrangement kan købes ved døren

Entreen er inkl. kaffe med brød

Torsdag 21. september

Om forskelligheder og ligheder i Norden fortalt med humor af Christer Källström

Nordiske forskelligheder og ligheder. Christer Källström vil med baggrund i sine mangeårige ophold i de nordiske lande med humor fortælle om de forskelligheder og ligheder, han har registreret på mange områder. Foredraget kommer at indeholde sammenligninger mellem kultur, sprog, menneskelige relationer og meget andet.

Foredraget foregår på skandinavisk

Christer Källström er journalist og fil.mag. i litteraturhistorie, statskundskab og historie. Han har frem til 1984 været chefredaktør ved to fagblade under Tjenstemændenes Centralorganisation (TCO) – og har tidligere boet i Sverige

Torsdag 12. oktober

Finland 100 år en tosproget succeshistorie med Henrik Vilén, FNF.

Henrik Vilén fortæller kort om den historiske udvikling fra den svenske tid (1150-1809) og russiske tiden (1809-1917) til selvstændighed og fokuserer på det moderne Finland (politik, økonomi og kultur).

Foredraget foregår på skandinavisk

Henrik Vilén er forbundssekretær i Foreningerne Nordens Forbund.

Torsdag 2. november

Hos samerne på Kola Halvøen med Claus Oreskov.

I dag er samernes land, Sápmi, delt mellem 4 nationalstater: Sverige, Norge, Finland og Rusland. Størstedelen af samerne bor i Nordnorge på Finmarks vidderne, men en lille gruppe på ca. 2000 bor i Rusland. Foredraget giver en kort introduktion til det samiske folk, men koncentreres om de rus-siske samer. Samerne i Rusland betalte engang skat til kongeriget Danmark-Norge. I 1599 sejlede kong Christian den 4. til Kola Halvøen for at hævde dansk overhøjhed over øen.

Claus Oreskov er antropolog og etnograf og Claus Oreskov har arbejdet på projekter der på forskellig vis skulle forbedre livsforholdene for samerne her oppe og styrke deres særskilte kul-tur og sprog. Han har samarbejdet med forskellige familier og foreninger samt med rendriftsa-merne. Han var med til at oprette kulturelt autonomi og privatisering af rendriften efter de skan-dinaviske samers model med individuel ejerskab og kollektiv drift. Der vil blive vist mange billeder fra alle årstider og gives en smag på samisk musik og der vil også blive vist etnografiske genstande fra dette fascinerende folk i Norden.

Torsdag 30. november

På cykel til Nordkap med Else Fejer Nielsen, Korsør.

Else Fejer Nielsen kørte fra den 22 juli til 16 august 2016, fra Ystad, gennem det østlige Sverige til Nordkap, med to hviledage, mellem 80-175 km pr. dag. I alt 2458 km. Elses mand, Flemming, kørte servicebilen. De fortæller om deres fælles og forskellige oplevelser af turen og om seværdigheder, set på vej op, og fra turen hjem i mobile Home, hvor vi blandt andet besøgte Karesuando og Mora.

Else Fejer Nielsen er medlem af bestyrelsen i foreningen NORDEN, Korsør-Skælskør.
Foreningen NORDENs eget arrangement i samarbejde med Odsherred bibliotek
Mandag den 13. november 2017
Skumringstime – Højtlæsning for voksne. Oplæser Lene Vejlø
Skumringstimen er et tilbagevendende arrangement i den nordiske biblioteksuge, som foreningen NORDEN, Odsherred/Holbæk holder i samarbejde med Odsherred bibliotek.
Temaet i år er: ”Øer i Norden” Forfatteren til den bog der skal læses op fra er den fin-landssvenske Ulla-Lena Lundberg
Sted: Asnæs Bibliotek
Tid: kl. 19.00
Gratis adgang – der er kaffe med brød