Ordinærgeneralforsamling 2017

Torsdag den 23. marts 2017, kl. 17.30 i Hørve Medborgerhus, Nørregade 14, Hørve.

Der var 18 deltage inklusiv bestyrelsen.

Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder

Jens Peder Olsen blev valgt, generalforsamling lovlig indkaldt.

  1. Beretning ved formanden Jørgen Andresen.

Beretningen blev godkendt.

  1. Regnskab ved kassereren Jens Westphael.

Regnskab fremlagt og godkendt. Vi har pt. En formue på 23083,61 kr.se bilag.

  1. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Ingen forslag.

Forslag skal indsendes skriftlig til styrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen

  1. Valg af bestyrelse

Jens Westphael, modtager genvalg

Valgt

Jens Kronborg, modtager genvalg

Valgt

Vagn Dalsgaard, modtager ikke genvalg

Ingen valgt

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ingen valgt

Valg af suppleant –vælges for 1 år

  1. Valg af revisor

På valg er:

Mogens Olsen –modtager genvalg

Valgt

  1. Valg af revisor suppleant

Ingen Valgt

  1. Eventuelt.

Orientering om den kommende tur til Island, der er pt 14 deltager.

Orientering om skoleprojektet i Egebjerg.

Forslag om at genoptage kontakten til den Finske venskabsby, bestyrelsen drøfter sagen.

 

Referent.

Jens Kronborg

Bilag 1.

regnskab